Pedagoški kutić

Još od samih početaka čovječanstva prisutna je povezanost-suodnos čovjeka od prirode. Razvojem tehnoloških i materijalnih postignuća došlo je do sve većeg udaljavanja čovjeka od prirode, a sve zbog težnje ka boljem i ugodnijem životu. Danas je život osjetila elektriziran. Najčešće je sveden na jednosmjerno i dvoosjetilno iskustvo elektroničkih medija (slika i zvuk). Sve nas  više obuzima „epidemija“ sjedilačkog načina života i pretilosti. Takav način života nepovoljno utječe na cjelokupni razvoj djeteta i to u intelektualnom, društvenom, emocionalnom i fizičkom smislu. U tom kontekstu javljaju se nove koncepcije odgojno-obrazovnih ustanova koje nastoje djecu vratiti u okruženje koje poticajno djeluje na njihov razvoj, a to je priroda.