Pristup informacijama

Temeljem čl. 6.st.1. Pravilnika o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno-razvojnim centrima (Narodne Novine, 49/04)
Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, Savska cesta 77, Zagreb (Klasa:601-01/21-04/02; Ur.br: 251-378-01-21-40) i Dječji vrtić „Leptirići“ Podravske Sesvete potpisali su Ugovor (Klasa: 601-01/21-01/01 Ur.br: 2137/107-01-21-1) za praktično osposobljavanje izvanrednih studenata za rad s predškolskom djecom.