Zaposlenici

U Dječjem vrtiću “Leptirići” Podravske Sesvete u pedagoškoj radnoj godini 2023/24. na poslovima odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi rade sljedeći zaposlenici: šest odgojitelja/ica, osobna asistentica, pedagog, pedagoginja pripravnica, zdravstvena voditeljica, kuharica, spremačica i ravnateljica.

Na poslovima odgojiteljica u pedagoškoj radnoj godini 2023/24. zaposlene su:

Skupina “Zečići” (jaslice):
1. Danijela Matočec
2. Jasmina Bobonj

Skupina “Srčeka” (mlađa mješovita vrtićka skupina):
1. Marija Pintarek
2. Tihana Ban

Skupina “Sunčeka” (starija mješovita vrtićka skupina):
1. Petra Jazbec
2. Martina Posavec
3. Pomoćnik za djecu s teškoćama u razvoju: Ana Žufika

Ravnateljica: Maja Bratanović

Pedagoginja pripravnica: Una Lovreković

Kuharica: Lucija Bregovec

Spremačica: Mateja Terzić

Usluge održavanja vanjskih zelenih površina vrše komunalni radnici Općine osnivača.

Ostale poslove za Dječji Vrtić (pravne, administrativne, računovodstvene te poslove domara) obavljaju zaposlenici Općine osnivača Podravske Sesvete.